۸۷- جریمه

Jarime

تا حالا جریمه شدی ؟  خوب معلومه نه ، چون معمولا خانوما قانونو رعایت میکنن . ولی من در ۲ هفته ی اخیر ۳ بار جریمه شدم   .

بار اول : میخواستم برم دنبال مامانم ، چون خیلی دیر شده بود ، کوچه ی پپسی کولا رو یه طرفه رفتم ، تقریبا وسطای کوچه که رسیدم جناب سروان با اون دفترچه ی زیباش جلومو گرفتو شروع کرد به نوشتن (۱۰۰۰۰ تومان ) . 

بار دوم : میخواستم برم عکسای خواهرمو از عکاسی تندیس بگیرم و سریع ببرم اداره ی گذرنامه ، این بود که مجبور شدم ماشینو زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کنم ، آخه اینقدر ماشین اونجا پارک کرده بود که اگه تو هم بودی فکر میکردی تابو حرکت ممنوع اونجا گذاشتن . خلاصه ، عکسارو با سرعت گرفتمو اومدم ، وقتی داشتم به ماشین میرسیدم ، دیدم دوباره جناب سروان دارن لطف میفرمان و شمارمو یادداشت میکنن ، خودمو رسوندم بهشو گفتم : جناب سروان دانشجویی حساب کن . یه نگاهی به من کرد و گفت : میخواستم ۱۵۰۰۰ تومان بنویسم ، ولی چون پسر خوبی هستی ۵۰۰۰ بیشتر نمینویسم .

بار سوم : اینبار اصلا عجله نداشتم ، حتی خودمم تو ماشین بودم ، سر سه راه حکیم نظامی تو ایستگاه تاکسی پارک کرده بودم و منتظر یکی از دوستام ( داوود ) بودم . آخه اصلا ۲ تا تاکسی اونجا بود ، یعنی من اصلا مزاحمشون نبودم . حواسمم بود که یهو پلیس نیآد ، که یهو یکی از این راننده تاکسی های گریپ اومد کنار ماشین و شروع کرد نصیحت کردن ما که چرا ماشینو گذاشتم اینجا ، همینطور که داشتم به حرفاش گوش میدادم ، یکی از این بنز الگانسا اومد از بغلم رد شد و یکم جلوتر از ماشین من ایستاد ، بعد تو بلندگوش گفت : راننده ی پراید بیا اینجا . از ماشین پیاده شدم و با صورتِ کش اومده رفتم برگه جریمه ی ۱۰۰۰۰ تومانی رو گرفتم ، میخواستم بقیه ی جریمه هارو واسش بیارم و بهش بگم ارزون بده مشتری بشیم . اون لحظه اینقدر عصبانی بودم که انگیزه ی قتل راننده ی تاکسی فراهم شده بود ، پیره مرد بدبخت رفته بود مثل موش تو تاکسیش نشسته بود ، مثل اینکه فهمیده بود ممکنه کشته بشه  .

خلاصه تو این چند روز اخیر ، ترمز هم که میآم بگیرم ، میگم نکنه اشتباه ترمز گرفتم .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید