۵۹- پنجشبه ها با دیگران

پرانتز باز

می نویسم  ( پرنده

پرانتز رانمی بندم

بگذار پرنده آزاد باشد.

                                              محسن دهقان 

 

بیا گناه ندارد بهم نگاه کنیم
وتازه داشته باشد بیا گناه کنیم

                                             فرامرزعرب عامری

سهم من از زیارت تو

نیامدن توست.

باز آمدم به سوی تو

آن دم که شبنم، سکوت شیشه را رنگ میکرد.

آیا طلب خواهد کرد 

آستان تو

مراد مرا؟

                                               عرشیا طفرشی  


خورشید تیره شد
و ماه سیاه
چون من عاشق او شدم
و او عاشق من نشد.

Dorothy Parker                                             i                                                           

  

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید