۹۰- مارمولک

Marmoolak

چهارشنبه ی هفته ی پیش ساعت ۷:۳۰ رفتیم سینما آفریقا که بلیط بگیریم واسه فیلم مارمولک . دیدیم یه صف بستن که از دم سینما شروع شده بود ، رفته بود تا کنار پارکینگ بعد دور زده بود رفته بود تا تو خیابون ( حدودا ۲۵ متر صف بود ) . منم که حوصله ی تو صف ایستادنو نداشتم ، رفتم اولای صف تا ببینم میشه مخ کسی رو زد تا واسمون بلیط بگیره .

خلاصه به هر نحوی بود سر صحبتو با یه پسره ای که تقریبا اول صف بود باز کردم . یخورده که خودمونی شدیم ، بهش گفتم ما خوابگاهی هستیم ، که اگه دیر برسیم در خوابگاه رو میبندن ، بعد اومدم بهش پول بدم که یهو گفت : عزیزم این صف مال سانس ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ !!!!!!

اول فکر کردم چرت و پرت میگه ، ولی وقتی دیدم رو در و دیوار سینما نوشته : " بلیط سانس ۸:۳۰ تا۱۰:۳۰ تمام شد "  به کمک دوستام صورتمو جمع کردیم و رفتیم .

/ 0 نظر / 7 بازدید