۳۲۲- تولد با یک روز تاخیر :-)

همه ی مردمان جهان میل به بخشیدن چیزی دارند – و معمولا هیچ کس آن را نمی پذیرد. می توانم خانه ای داشته باشم و مردم را به دیدنش دعوت کنم . می آیند ، آنچه را به آنها تقدیم می کنم ، می خورند ، نظرات مرا می پذیرند ، اما هرگز نمی توانند عشقی را بپذیرند که موجب این دعوت شده است .

 

عشق چیزی است که بیش تر از هر چیز داشتنش را دوست داریم ، و بیش تر از هر چیز دادنش را دوست داریم . و هیچ کس در نمی یابد که عشق ، همان چیزی است که همواره داده می شود و پذیرفته نمی شود .

 

نامه های عاشقانه ی یک پیامبر((جبران خلیل جبران))

 

دیروز تولدم مبارک

/ 42 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سوگلي بزرگه

چرا تنبل شدی ؟؟؟؟ دو سوگلی به روز شد

نفيسه

کارمند شدی باکلاس شدی ديگه آپ نمی کنی؟ با اينکه پير شدی پيرمرد؟(مراجعه شود به تولدت مبارک)

شميم

من بچه بودم خيلی می اومدم اينجاااااااااااااااااااا! يادتونه منو آيا؟!

شميم

من بچه بودم خيلی می اومدم اينجاااااااااااااااااااااااا! منو يادتونه آيا؟!

فاضل

کجاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی؟؟؟؟؟

سميرا

اسباباشو چيد توی ساک از اصفهان رفت به اراک!

سميرا

حواست هست؟ فردا يک شنبه می باشد!

مرضيه

تولد چند وقت پيشتون مبارک