۸۹- مکافات عمل

من تا امروز فکر میکردم نسل پفک نمکی مینو منقرض شده  ولی وقتی امروز دستِ تو دیدم ، فهمیدم کارخونش هنوز امیدوارانه پفک تولید میکنه . 

واما درمورد اتوبوس ، اگه گفتی چرا سوار اتوبوس ِ پر شدم ؟   آخه یادم اومد ، اون روز ( یادداشت ۷۴ ) من تو اتوبوس نشسته بودم که تو و دوستت اومدین بالا و بعد پیاده شدین . خواستم جبران ِ این بشه که اون روز من پیاده نشدم . ولی یکم تقلب هم کردما ، چون نصفِ راه رو ، رو میله نشسته بودم البته زیاد هم خوش نگذشت ، چون وقتی بلند شدم دیدم نصف میله نیست 

راستی بزنم به تخته ، حداقل از دفعه ی قبل که دیده بودمت کوچیکتر نشده بودی  .     

/ 0 نظر / 8 بازدید