۶۴- یه سئوال

Question mark

تا حالا از خودت پرسیدی که چرا من وقتی میبینمت سریع رومو برمیگردونم ، یا حتی وقتایی که داشتم باهات حرف میزدم تا اونجایی که دور از ادب نبوده به دور و ورم نگاه میکردم تا به شما ؟ 

- خوب حالا بپرس!!

پریروز ( چهارشنبه ) نتونستم سر کلاس ِ ریاضی مهندسی حاضر بشم ، واسه همین دیروز اومده بودم ببینم از همکلاسیام کسی رو میبینم که جزوشو بگیرم زیراکس کنم ، که شمارو اونجا دیدم .

/ 0 نظر / 8 بازدید