۷۸- نیمه ی تعطیل

من الآن دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده ، فقط همینو میدونم که از وقتی این پیامو خوندم نیمه ی چپ مغزم از کار افتاده ، در نتیجه از این نیمه ی باقیمونده ، انتظار زیادی نداشته باش . فقط همینو بگم که حرفای این قسمتو تو ایمیلی که گذاشتی میفرستم .

/ 0 نظر / 6 بازدید