۲۱- برخورد چهارم

یکشنبه، 11 آبان، 1382

Married Rings

دیدین گفتم احتمال هیچ چیز %100  نیست . مثل اینکه اون پیغام سر کاری بوده  .

سرکاری بوده یا نبوده  دیگه فرقی نمیکنه , چون دیگه میخوام حرفاموبزنم . همون طور که دقیقه ای ۲۰ بار داره پایین تصویر می نویسه ؛  من عاشق شما شدم ؛ منتها نمیخوام علاقم رو از راهای بچه گونه نشون بدم . اینم که میبینین هی دم و دقیقه مزاحمتون میشم واسه اینه که مطمئن نیستم تا چهار الی پنج سال دیگه که خواستم بیام خواستگاری  یک نفر دیگه خدای نکرده , زبونم لال , روم به دیوار , گوش شیطون کر , ...  عشقمو ازم نگرفته باشه . باید ببخشید اگه یکم  رک حرفامو زدم ولی این تمام چیزی بود که تو این مدت میخواستم بگم .

اگه خیالم از این موضوع راحت باشه مطمئن باشین تا یه ۴۵  سال دیگه اصلا منو نمیبینین  . البته تا دلتون بخواد فرصت واسه فکر کردن دارین . منم تو این مدت شمارو بی خبر از کارای روزانم نمیذارم . 

امشب وقتی گفتین بی خیال قضیه بشم , میخواستم از ته دل بخندم ولی دیگه جلو خودمو گرفتم ,  این حرف شما مثل اینه که بگن همه بی خیال آب خوردن بشن ( البته این مثال بیشتر با عقل جور در میآد تا حرفی که شما زدین ) .

   

        Of course,You arenot my friend,but you are my only real friend


Of course,You arenot my first imagination ,but you are my Paradise

      Of course,You don't need me ,but I feel you as my first requirement               

Of course,You weren't one of my body organs,but you are my second beating heart now

Of course,I can't see you ,but I can feel you asif we're in company

At the end                                                                                  Of course,I can't be the best man for you,but I can love you the most

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید