۱۱۴- پنجشنبه ها با دیگران

۱)عشق در لحظه پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان .

۲)عشق معیارها را در هم می ریزد ، دوست داشتن بر پایه معیارها

 

 

بنا می شود .

 

۳)عشق ویران کردن خویش است و دوست داشتن ساختنی عظیم .

 

۴)عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن سرچشمه می گیرد .
۵)عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن، اوج احترام به مجموعه ای از قوانین طبیعی است .

 

۶)عشق فوران می کند چون آتشفشان و شره می کند چون آبشاری عظیم،دوست داشتن جاری می شود چون رودخانه بر بستری باشیب نرم .

 

۷)عشق ، دق الباب نمی کند ، حرف شنو نیست ، درس خوانده نیست، درویش نیست،حسابگر نیست ، سر به زیر نیست ، مطیع نیست،دیوار را باور نمی کند ، کوه را باور نمی کند ، گرداب را باور نمی کند ، زخم دهان باز کرده را باور نمی کند ، مرگ را باور نمی کند

                                                             وبلاگ خانومی ۱۵

 

 

If you have a big problem, dont say "Oh God I have a big problem!", but say

"Hey problem I have a big God!".

                                                             فاطمه


طفلی تازه آدم شده بود

به سرش هوای حوا زد و رفت!

نه دیگه آقای شاعر!اشتباهت اینجاست!تا هوای حوا نداشته باشه که آدم نمیشه!!!!

نه؟؟؟؟

                                         فاطمه

مثل هم

 

کوچک باشیم اندازه نخود

یا بزرگ باشیم قد یک غول

اندازه همیم

وقتی خاموش کنیم چراغ ها را .

 

پولدار باشیم مثل پادشاه

یا آس و پاس باشیم عین گدا

قدر و قیمتمان یکی است

وقتی خاموش کنیم چراغ ها را .

 

سیاه باشیم یا سفید

سرخ باشیم یا زرد و نارنجی

یک رنگ می بینندمان

وقتی خاموش کنیم چراغ ها را .

 

پس خداوند اگر یک وقت بخواهد

رو به راه کند کارها را

 راهش شاید این باشد

که دست دراز کند و خاموش کند چراغ ها را .
                                                          

                                                            شل سیلورستاین

/ 0 نظر / 6 بازدید