۶۶- Proxy B Proxy

شنیدم یه مدتِ زیادی ِ که رو بعضی سایتا فیلتر گذاشتن  . باید بگم دوران فیلتر و فیلتر کشی سر اومده ، من یه چند تا سایت معرفی میکنم که از فیلترا ردت میکنن  .

http://prox-daily.info 

اگه همه ی این راه ها رو امتحان کردی و جواب نداد ! به خودم بگو تا با دیده ی منت account از جایی بهت بدم که رو ISP ش فیلتر نیست . البته اکانتاش واسه من مجانی ولی چون میدونم زیر بار چیز ِ مجانی نمیری ، یه مقداری ازت میگیرم و به نیت تو میندازم صندوق صدقات  .   

 

/ 0 نظر / 7 بازدید